Organizare de evenimente cu caracter profesional.

Tipuri de evenimente: workshop-uri, conferinţe, seminarii, mese rotunde pe teme de specialitate/de interes general, târguri şi expoziţii

Alegerea tematicii, a numelui şi a tipologiei evenimentului; elaborarea designului evenimentului; selectarea şi contractarea trainerilor/invitaţilor; alegerea locaţiilor de desfăşurare şi negocierea ofertelor de închiriere sală de conferinţă, cazare, masă; elaborarea şi transmiterea invitaţiilor la o bază de date proprie de peste 10.000 de contacte; elaborarea materialelor de promovare şi a celor de uz intern specifice evenimentului; asigurarea logisticii necesare; organizare protocol; coordonarea şi monitorizarea activităţilor de organizare şi implementare; soluţionarea situaţiilor de criză; evaluare finală şi raportare

Realizarea procedurilor de avizare şi creditare la Colegiul Psihologilor din România şi la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi furnizarea de certificate de participare cu credite profesionale (pentru asistenţi sociali, psihologi clinicieni şi psihoterapeuţi)

Servicii de informare şi promovare în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

Activitate ştiinţifică.

Studii şi cercetări de specialitate

Publicaţii de specialitate