• Servicii de supervizare a asistenţilor sociali şi a personalului cu atribuţii de asistenţă socială din DGASPC-uri, SPAS-uri, ONG-uri
  • Servicii de consultanţă în dezvoltarea Programelor de dezvoltare comunitară din cadrul primariilor şi ONG-urilor
  • Sesiuni de informare şi formare continuă pentru asistenţii personali din cadrul primăriilor
  • Sesiuni de informare şi formare continuă a asistenţilor maternali din cadrul DGASPC-urilor şi ONG-urilor
  • Consultanţă pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale
  • Consultanţă în vederea elaborării Planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a Programelor de acţiune antisăracie, precum şi pentru implementarea acestora în cadrul DGASPC-urilor
  • Consultanţă în vederea stabilirii măsurilor pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul judeţului în cadrul DGASPC-urilor
  • Consultanţă în domeniul economiei sociale