Serviciile publice se confruntă, în mod constant, cu o varietate de schimbări de natură economică, culturală, socială, tehnologică şi legală, cărora trebuie să le facă faţă într-o manieră eficace pentru a rămâne viabile, pentru a-şi continua misiunea de a acţiona urmărind interesul public, în beneficiul societăţii.

În acest sens, cea mai adecvată soluţie strategică este dezvoltarea resursei umane, prin:

Perfecţionarea competenţelor profesionale – pentru a îmbunătăţi performanţa angajaţilor;

Îmbunătăţirea competenţelor transversale (abilităţile de comunicare, de lucru în echipă; abilităţile de raţionare şi gândire critică; rezolvarea de probleme; luarea deciziilor; abilităţi de a acţiona într-o manieră interdisciplinară; etc) – care asigură un nivel ridicat de flexibilitate, adaptabilitate şi responsivitate într-un mediu dinamic;

Asigurarea serviciilor de supervizare profesională – pentru a creşte calitatea şi productivitatea muncii.

Schimb de experiență

Focus

Inteligență

Creativitate

Responsabilitate

Comunicare

Performanță

 

De asemenea, trebuie să ţinem cont de faptul că resursa umană din domeniul serviciilor sociale prezintă particularităţi speciale. Acestea se regăsesc, în special, la nivelul motivaţiilor care stau la baza practicării profesiilor de suport, respectiv sentimentul datoriei sau al responsabilităţii de a-i ajuta pe cei în nevoie, de a contribui la bunăstarea celorlalţi şi la un bine comun al comunităţii sau societăţii. Din această perspectivă, un management strategic al resursei umane trebuie să aibă în vedere: dezvoltarea personală a tuturor angajaţilor, indiferent de poziţia ierarhică – pentru a asigura empowerment, pentru a îmbunătăţi abilităţile de coping, pentru a creşte rezistenţa la stres şi a preveni burnout-ul. Devine astfel evident faptul că, în contextul societal actual, preocuparea constantă pentru dezvoltarea resursei umane reprezintă cea mai bună soluţie pentru a asigura performanţa instituţională – o preocupare care, pentru CIS IMPROVE, se traduce prin eforturi susţinute de îmbunătăţire permanentă a ofertei de servicii destinate entităţilor cu activitate în serviciile sociale. Echipa noastră urmăreşte îndeaproape schimbările şi tendinţele care afectează acest domeniu de activitate; pe această bază, elaborăm grile de servicii care să asigure partenerilor instituţionali susţinerea necesară pentru atingerea indicatorilor de performanţă vizaţi. Prezenţi pe piaţa serviciilor dedicate personalului din domeniul social încă din 2011, ne recomandă profesionalismul, preocuparea pentru calitate, pentru servicii personalizate, bazate pe evaluarea nevoii, echipa multidisciplinară şi, nu în ultimul rând, comunicarea deschisă, bazată pe respect, autenticitate şi seriozitate.

Vă stăm la dispoziție!

Echipa noastră

Echipa noastră este formată din specialiști în psihologie, sociologie, asistenta socială, știinte ale educației și alte domenii socio-umane.

Magda Vlăduţ

Preşedinte

Iniţiator şi membru fondator al CIS IMPROVE Activitate antreprenorială de 10 ani în domeniul serviciilor sociale (economie socială; formarea profesională continuă a personalului din serviciile sociale; organizare de evenimente profesionale; consultanţă pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi din programe de studii în domeniul social) Pregătire profesională în ţară şi străinătate în asistenţă socială (licenţă – România, Olanda), economie socială (master – România) şi studii sociale comparate la nivel european (master – Olanda

Marius Vlăduţ

Director executiv

 

Iniţiator şi membru fondator al CIS IMPROVE
Psiholog clinician cu formare în psihoterapie pozitivă (finalizată), hipnoză eriksoniană (în curs) şi tehnici psihologice de control a comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (în curs)
Formare în asistenţă socială (licenţă) şi management resurse umane (master)
Experienţă de 5 ani în domeniul psihologiei muncii, în psihologie clinică şi psihoterapie
Colaborări cu Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, AJOFM Sibiu

Lili Seprodi

Director de programe

Asistent social, cu experienţă de 20 de ani în sfera serviciilor sociale centrate pe persoane vulnerabile (adulţi diagnosticaţi cu afecţiuni psihice severe; familiile persoanelor cu afecţiuni psihice; vârstnici) – Spitalul de Psihiatrie „Gh. Preda” din Sibiu, Centrul memoriei Sibiu – Societatea Alzheimer Bucureşti, Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice Ighişu Vechi, jud. Sibiu; colaborări în diverse domenii: servicii de asistenţă multidisciplinară integrată pentru pacienţii cu TB, formarea echipelor multidisciplinare pentru persoane cu diagnostic dual, violenţă domestică

Nicoleta Chindriş

Coordonator Departamentul de servicii în asistenţă socială

Asistent social cu experienţă de 20 ani în domeniu, atât în instituții private cat și în instituții de stat, în lucrul cu persoane infectate cu HIV, persoane cu probleme psihice, dar și cu copii aflați cu măsură de protecție în unități de tip rezidential si copii din familii defavorizate Formator cu experienţă de 12 ani în domeniul formării tinerilor și persoanelor adulte Specializări: consilier de dezvoltare personală, psihodramă

Claudia Iov

Coordonator Departamentul de cooperare cross-sectorială

Expert învăţământ în proiecte Jean Monnet, lector asociat al Dep. de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană – Fac. de Istorie şi Filosofie, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; dr. în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (U.B.B. Cluj) şi în Geopolitică (Paris 8), domenii de interes şi cercetare: studiile de securitate, geopolitica minorităţilor, integrare europeană, economia socială şi incluziunea romilor, evaluarea programelor şi a proiectelor publice europene Experienţă: din 2009 –proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă; din 2011 – preşedintele Asociaţiei Centrul Judeţean pentru Educaţie, Dezvoltare şi Economie Socială Sălaj

Claudia Crişan

.

...

Radu Silaghi

.

...