Magda Vlăduț
preşedinte
Iniţiator şi membru fondator al CIS IMPROVE
Activitate antreprenorială de 10 ani în domeniul serviciilor sociale (economie socială; formarea profesională continuă a personalului din serviciile sociale; organizare de evenimente profesionale; consultanţă pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi din programe de studii în domeniul social)
Pregătire profesională în ţară şi străinătate în asistenţă socială (licenţă – România, Olanda), economie socială (master – România) şi studii sociale comparate la nivel european (master – Olanda)
Marius Vlăduţ
Director executiv
Iniţiator şi membru fondator al CIS IMPROVE
Psiholog clinician cu formare în psihoterapie pozitivă (finalizată), hipnoză eriksoniană (în curs) şi tehnici psihologice de control a comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (în curs)
Formare în asistenţă socială (licenţă) şi management resurse umane (master)
Experienţă de 5 ani în domeniul psihologiei muncii, în psihologie clinică şi psihoterapie
Colaborări cu Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, AJOFM Sibiu
Lili Seprodi
director programe
Asistent social, cu experienţă de 20 de ani în sfera serviciilor sociale centrate pe persoane vulnerabile (adulţi diagnosticaţi cu afecţiuni psihice severe; familiile persoanelor cu afecţiuni psihice; vârstnici) – Spitalul de Psihiatrie „Gh. Preda” din Sibiu, Centrul memoriei Sibiu – Societatea Alzheimer Bucureşti, Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice Ighişu Vechi, jud. Sibiu; colaborări în diverse domenii: servicii de asistenţă multidisciplinară integrată pentru pacienţii cu TB, formarea echipelor multidisciplinare pentru persoane cu diagnostic dual, violenţă domestică
Maria Nistor
Coordonator Departamentul de servicii în psihologie şi psihoterapie
Psiholog clinician cu formare în terapie cognitiv-comportamentală, psihoterapie pozitivă şi terapia de cuplu centrată pe emoţii
Experienţă de 16 ani în domenul clinic, supervizor în psihologie clinică, colaborări cu Centrul Naţional de Sănătate Mintală, Liga Română pentru Sănătate Mintală, Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Experienţă de 8 ani în domeniul formării adulţilor şi al resurselor umane
Nicoleta Chindris
Coordonator Departamentul de servicii în asistenţă socială
Asistent social cu experienţă de 20 ani în domeniu, atât în instituții private cat și în instituții de stat, în lucrul cu persoane infectate cu HIV, persoane cu probleme psihice, dar și cu copii aflați cu măsură de protecție în unități de tip rezidential si copii din familii defavorizate
Formator cu experienţă de 12 ani în domeniul formării tinerilor și persoanelor adulte
Specializări: consilier de dezvoltare personală, psihodramă
Andrea Müller-Fabia
Coordonator Departamentul de formare complementară
Conf. univ. dr. la Fac. de Sociologie și Asistență Socială, Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (1998-prezent), licențiată în Psihologie și Asistență socială, master în Medicină psihosomatică; director master „Consiliere și asistență în servicii sociale”; psiholog cu drept de liberă practică, supervizor și formator în psihologi clinică şi psihoterapie de cuplu și familie; a publicat lucrări în țară și străinătate (domenii: psihoterapie de cuplu și familie, psihosomatică, sănătate mentală, psihosociologia sănătății publice, devianță, delincvență juvenilă și delincvență feminină)
Claudia Iov
Coordonator Departamentul de cooperare cross-sectorială
Expert învăţământ în proiecte Jean Monnet, lector asociat al Dep. de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană – Fac. de Istorie şi Filosofie, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; dr. în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (U.B.B. Cluj) şi în Geopolitică (Paris 8), domenii de interes şi cercetare: studiile de securitate, geopolitica minorităţilor, integrare europeană, economia socială şi incluziunea romilor, evaluarea programelor şi a proiectelor publice europene
Experienţă: din 2009 –proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă; din 2011 – preşedintele Asociaţiei Centrul Judeţean pentru Educaţie, Dezvoltare şi Economie Socială Sălaj
Lidia Onofrei
Colaborator – Departamentul de servicii în asistenţă socială
Profesie: asistent social
În prezent, consilier în Ministerul Sănătăţii (din 2013) – expertiză în domeniul asistenţei medicale comunitare
Experienţă de 18 ani în domeniul medico-social
Colaborări cu Banca Mondială, UNICEF, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate
Specializări: management social şi dezvoltare comunitară; managementul serviciilor de sănătate; relaţii publice; formare de formatori; managementul proiectelor
Daniela Florea
Colaborator – Departamentul de servicii în psihologie şi psihoterapie
Psiholog clinician cu formare în psihoterapie pozitivă
Experienţă de 8 ani în domeniile: psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor, psihologie clinică şi psihoterapie
Experienţă de 22 ani în asistenţă medicală
Specializări: inspector resurse umane; tehnici şi intervenţii cognitive comportamentale; formator

Dana Vișa
Expert relaţii de muncă
Lucian Ploscar
Consultant juridic

Ioana Sabina-Bota
Colaborator
Diana Cramba
Colaborator