Servicii de psihologia muncii.

Eliberarea avizului psihologic (la angajare şi control periodic) pentru următoarele categorii profesionale:

Personal cu funcţii de decizie şi care lucrează în condiţii de stres neuropsihic.

Personal care desfăşoară activităţi cu nivel înalt de implicare afectiv-emoţională (cadre didactice, personal medical şi de îngrijire, asistenţi maternali, îngrijitori persoane cu handicap neuropsihic).

Personal care desfăşoară activităţi comerciale şi de gestiune.

Personal din mediu cu factori de risc (muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice/materiale pirotehnice).

Personal care lucrează în condiţii de izolare, zgomot, muncă de noapte.

Personal care, în cadrul activităţii profesionale, îndeplineşte şi activitatea de şofer.

Servicii de dezvoltare a resursei umane / Teambuilding.

Sub impactul factorilor externi, dar şi al caracteristicilor mediului organizaţional intern, resursa umană se poate confrunta, într-un anumit moment, cu probleme care afectează negativ performanţa firmei. În aceste situaţii, este recomandat a fi implementate programe de dezvoltare a resursei umane prin intervenţii la nivel personal şi care pot preveni sau înlătura probleme precum: Dinamici de grup cu impact negativ asupra performanţei echipei (manipulare, constituirea de tabere, etc) Tensiuni sau conflicte între membrii echipei Reticenţă, rezistenţă şi opoziţie la schimbare (inclusiv la nivelul componenţei şi organizării echipei) Motivaţii scăzute pentru muncă Sentiment redus de apartanenţă la echipă şi/sau la cultură organizaţională Coeziune scăzută la nivel de echipă Blocaje şi plafonare Programele de dezvoltare a resursei umane pot lua mai multe forme:

Activităţi de team building, programele de team building urmăresc două obiective principale:

Creşterea coeziunii interne a echipei.

Îmbunătăţirea performanţei echipei.

Dincolo de aceste obiective, programele de team building vizează următoarele rezultate:

Îmbunătăţirea nivelul satisfacţiei individuale şi de grup.

Înţelegerea nevoilor individuale şi de grup .

Clarificarea obiectivelor de viitor şi aderarea la acestea.

Identificarea punctelor tari şi slabe ale echipei.

Design-ul programelor de team building, realizate prin activităţi in-door şi out-door, se realizează în funcţie de nevoile identificate şi de obiectivele agreate de client.

Activităţi de dezvoltare personală.

Programele de dezvoltare personală se realizează prin intermediul unor activităţi personalizate de consiliere psihologică sau psihoterapie, individuale sau de grup. Aceste programe urmăresc obiective precum: detensionare psiho-emoţională; reducerea stresului personal (care afectează negativ performanţa profesională); prevenirea burnout-ului; dezvoltarea empatiei şi a inteligenţei emoţionale; etc.

Sesiuni de dezvoltare a abilităţilor personale.

Sesiunile de formare se realizează prin activităţi de grup, organizate uni- sau multi-secvenţial, desfăşurate tematic – sunt selectate, în funcţie de nevoile identificate, subiecte precum: dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare în echipă; gestionarea emoţiilor negative; managementul conflictului la locul de muncă; dezvoltarea capacităţii de concentrare pe sarcini; etc. În funcţie de nevoile identificate, poate fi proiectat un program de dezvoltare a resursei umane care să includă unul sau mai multe din tipurile descrise mai sus. Complementarea acestora asigură rezultate mai crescute şi mai de profunzime în direcţia obiectivelor stabilite.

Consultanţă (pentru: dezvoltarea echipei; îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării în instituţie; etc).

Etape în alegerea programului de dezvoltare a resursei umane

Analiza nevoilor (realizată prin interviuri cu echipa managerială şi chestionare pentru angajaţi).

Stabilirea obiectivelor programului, în acord cu echipa managerială.

Planificarea detaliată a programului şi aprobarea lui de echipa managerială.

Livrarea programului (în parametrii agreaţi).

Livrarea raportului final, care cuprinde sintetic informaţii referitoare la: rezultatele obţinute în urma activităţilor desfăşurate; dificultăţile cu care se confruntă indivizii/echipa; perspective ale indivizilor/ membrilor echipei; sugestii şi recomandări ale psihologilor/psihoterapeuţilor/trainerilor;

Follow-up (monitorizare timp de 3 luni după realizarea programului).