Formare profesională continuă pentru personalul din serviciile sociale (specialişti şi nespecialişti)

CIS IMPROVE organizează sesiuni de formare profesională continuă avizate de Colegiul Asistenţilor Sociali din România şi de Colegiul Psihologilor din România care acoperă o vastă tematică, de la protecţia copilului, la asistarea socială a persoanelor cu dizabilităţilor şi a vârstnicilor, de la acreditarea şi licenţierea serviciilor sociale, la dezvoltarea competenţele multidisciplinare necesare coordonării şi conducerii serviciilor sociale.

Până în prezent, la evenimentele CIS IMPROVE au participat aproximativ 1.000 de angajaţi din 83 instituţii publice furnizori de servicii sociale, 32 unităţi medicale, 9 unităţi de învăţământ, 6 unităţi de cult, 71 ONG-uri şi 59 cabinete individuale/societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi psihologie.

Programele de formare continuă ale CIS IMPROVE au reunit participanţi din multe dintre judeţele României şi din Republica Moldova. Programele de formare profesională continuă ale CIS IMPROVE sunt organizate pornind de la următoarele principii:

Abordarea tematicilor psiho-sociale din perspectivă multidisciplinară

Valorizarea experienţei profesionale a fiecăruia dintre participanţi

Promovarea unei comunicări şi relaţionări caracterizate prin deschidere, egalitate şi autenticitate

Dezvoltarea personală şi empowerment-ul angajaţilor, ca obiectiv implicit al formării profesionale

Alte programe de formare profesională autorizate A.N.C.

Director de program COR 12103 – curs autorizat A.N.C. Se urmăreşte dezvoltarea competenţelor de: management organizaţional; management financiar; management resurse umane; managementul proiectelor; managementul conflictelor.

Pedagog social COR 341202 – curs autorizat A.N.C. Se urmăreşte dezvoltarea competenţelor de: consiliere juridică şi socială a familiei copilului; derulare a procesului educaţional al copilului; elaborare a planului personalizat al copilului; pledare pentru respectarea intereselor copilului; pregătirea copilului pentru intergrare sau reintegrare în familie; realizare a profilului psihosocial şi fizic al copilului; repartizare a copilului nou venit la grupa de copii; urmărire a integrării sau reintegrării copilului în mediul familial.

Inspector resurse umane COR 333304 – curs autorizat A.N.C. Se urmăreşte dezvoltarea competenţelor de: întocmire a documentelor de evidenţă a personalului; gestionare a documentelor de evidenţă a personalului; organizare a recrutării personalului; întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor; întocmire a statului de plată pentru personalul angajat; administrare a bazei de date de evidenţă a personalului.