Inspector resurse umane COR 333304 – curs autorizat A.N.C.

Se urmăreşte dezvoltarea competenţelor de: întocmire a documentelor de evidenţă a personalului; gestionare a documentelor de evidenţă a personalului; organizare a recrutării personalului; întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor; întocmire a statului de plată pentru personalul angajat; administrare a bazei de date de evidenţă a personalului.

Cerere de inscriere