Pedagog Social – Curs specializare ANC, COR 341202

Acest program de formare se adresează persoanelor care lucrează/care intenţionează să îşi desfăşoare activitatea profesională în domenii care presupun interacţiunea cu copiii: asistenţă socială; educaţie; pedagogie; psihologie; babysitting; activităţi ludice, de petrecere a timpului liber etc. Certificatul de absolvire obţinut la finalizarea cursului, după etapa de evaluare finală, este recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, putând fi utilizat atât în ţară, cât şi în
străinătate.

Cursul este organizat în 3 module, incluzând 64 de ore de formare, din care 70% activităţi practice şi 30% activităţi teoretice, în perioada februarie-martie 2017.

Primul modul este programat pentru perioada 17-18 februarie 2017, urmând ca celelalte 2 module să le stabilim ulterior.

Detalii şi înscrieri:
Simona Mikovenyi – 0773765078
simona.mikovenyi@cisimprove.ro

Despre pedagog social -conform standard ocupațional:

>Pedagogul social este o persoanã de referinţã în relaţiile cu copiii sau tinerii în cadrul unei comunitãţi educative;
>Pedagogul social înţelege educaţia ca pe un proces conştient şi orientat spre un scop, acest lucru solicitând angajamentul sãu perseverent, generos şi optimist;
>Pedagogul social îşi însuşeşte cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum şi temeinice cunoştinţe de culturã generalã, cu scopul de a le aplica în practica educaţionalã. În plus el dezvoltã capacitãţi practice de acţiune educativã;
>Pedagogul social este calificat pentru a completa sau prelua parţial sau total sarcinile familiei copilului. Totodatã el îşi asumã rolul de completare sau de substituire a acestei familii.
>Pedagogul social planificã, realizeazã şi evalueazã procesul dezvoltãrii copilului / tânãrului;
>El îl ajutã sã devinã un adult conştient de sine, responsabil şi integrat în societate. Copilul este sprijinit pe toate planurile rezvoltãrii sale (biologic, intelectual, moral, afectiv, comportamental, artistic şi social), pentru ca în momentul pãrãsirii instituţiei de protecţie sã fie apt pentru o existenţã autonomã;
>Pedagogul social conduce şi evalueazã procesul dezvoltãrii vieţii sociale a grupei de copii / tineri;
>Pedagogul social cunoaşte competenţele şi sarcinile specialiştilor şi ale autoritãţilor şi poate decide, la nevoie, în interesul copilului, forma de colaborare cu aceştia;
>Pedagogul social este responsabil atât în faţa copilului sau tânãrului cât şi în faţa societãţii.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.