Eliberarea avizului psihologic (la angajare şi control periodic) pentru următoarele categorii profesionale:

  • Personal cu funcţii de decizie şi care lucrează în condiţii de stres neuropsihic
  • Personal care desfăşoară activităţi cu nivel înalt de implicare afectiv-emoţională (cadre didactice, personal medical şi de îngrijire, asistenţi maternali, îngrijitori persoane cu handicap neuropsihic)
  • Personal care desfăşoară activităţi comerciale şi de gestiune
  • Personal din mediu cu factori de risc (muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice/materiale pirotehnice)
  • Personal care lucrează în condiţii de izolare, zgomot, muncă de noapte
  • Personal care, în cadrul activităţii profesionale, îndeplineşte şi activitatea de şofer