• Evaluarea psihologică clinică a tulburărilor cognitive (demenţe Alzheimer şi vasculare) necesare evaluării şi încadrării în grad de handicap la cererea Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap (Q.D., G.A.F.S., M.M.S.E.)
  • Evaluarea psihologică clinică a tulburărilor psihice afective şi cognitive necesare evaluării şi încadrării în grad de invaliditate la cererea Comisiei de Expertiză a Capacităţii de Muncă
  • Evaluarea psihologică clinică pentru stabilirea gradului de discernământ pentru comisiile de specialitate
  • Evaluarea psihologică clinică psihoaptitudinală şi comportamentală pentru copii şi adulţi
  • Evaluarea psihocomportamentală la cererea instanţei judecătoreşti
  • Evaluarea clinică a stării de sănătate mintală a persoanelor cu activitate profesională în domeniile: administraţie publică, învăţământ, sănătate, magistratură, siguranţă şi securitate naţională în condiţiile impuse de legislaţie
  • Screening, testare şi evaluare clinică pentru copii, adolescenţi şi adulţi