PORTOFOLIU – CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

„Realităţi din câmpul muncii – percepţii, atitudini şi opinii ale asistenţilor sociali cu privire la activitatea lor profesională în contextul  locului de muncă actual” – studiu de cercetare realizat în municipiile Cluj-Napoca şi Sibiu, 15 septembrie-15 noiembrie 2012

Acest demers investigativ a fost proiectat şi implementat integral de echipa C.I.S. IMPROVE. Intenţia iniţială a fost aceea de a porni cu un proiect-pilot, care să poată fi apoi extins în întreaga ţară, pentru a obţine astfel o imagine de ansamblu cu privire la motivaţiile şi satisfacţiile în muncă ale asistenţilor sociali din România.

PORTOFOLIU – PUBLICAŢII

  • Vlăduţ, O.M. (2015). Situaţia unităţilor protejate autorizate din perspectiva economiei sociale – cazul judeţului Cluj. În Revista de economie socială, nr. 2/2015.
  • Banc, D.; Irimia, A.A.; Vlăduţ, O.M. (2015). „Zilele clujene ale economiei sociale” – campanie de promovare a economiei sociale. În Revista de economie socială, nr. 1/2015.
  • Vlăduţ, O.M.; Seprodi, L.D. (2014). Integrated Care – Real or Illusory Solution for a Higher Quality in Serving the Population?. În Revista de asistenţă socială, nr. 2/2014.
  • Vlăduţ, O.M.; Seprodi, L.D. (2014). Antreprenoriat în asistenţa socială” – tema evenimentului de formare profesională continuă pentru asistenţii sociali „4 Steps in Two Days to Improve/4 paşi în 2 zile pentru dezvoltare. În Revista de economie socială, nr. 2/2014.
  • Vlăduţ, O.M.; Seprodi, L.D. (2013). Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali. În Revista de economie socială, nr. 5/2013.