Programele de team building urmăresc două obiective principale:

 • Creşterea coeziunii interne a echipei
 • Îmbunătăţirea performanţei echipei

Dincolo de aceste obiective, programele de team building vizează următoarele rezultate:

 • Îmbunătăţirea nivelul satisfacţiei individuale şi de grup
 • Înţelegerea nevoilor individuale şi de grup
 • Clarificarea obiectivelor de viitor şi aderarea la acestea
 • Identificarea punctelor tari şi slabe ale echipei

Design-ul programelor de team building, realizate prin activităţi in-door şi out-door, se realizează în funcţie de nevoile identificate şi de obiectivele agreate de client.

Etape în alegerea programului de dezvoltare a resursei umane

 • Analiza nevoilor (realizată prin interviuri cu echipa managerială şi chestionare pentru angajaţi)
 • Stabilirea obiectivelor programului, în acord cu echipa managerială
 • Planificarea detaliată a programului şi aprobarea lui de echipa managerială
 • Livrarea programului (în parametrii agreaţi)
 • Livrarea raportului final, care cuprinde sintetic informaţii referitoare la: rezultatele obţinute în urma activităţilor desfăşurate; dificultăţile cu care se confruntă indivizii/echipa; perspective ale indivizilor/ membrilor echipei; sugestii şi recomandări ale psihologilor/psihoterapeuţilor/trainerilor;
 • Follow-up (monitorizare timp de 3 luni după realizarea programului)