Home Servicii Formare şi dezvoltare profesională

1. Formare şi dezvoltare profesională

Pentru CIS IMPROVE,   formarea şi dezvoltarea profesională e despre:

 • Nevoia de a fi la curent cu noutăţile din domeniul tău de activitate, într-o lume cu al cărei ritm dinamic nu reuşim, cel mai adesea, să ţinem pasul;
 • Curiozitatea de a cunoaşte colegi care lucrează în servicii similare, de a stabili relaţii interpersonale dincolo de „aici şi acum”, de a fi parte a unei reţele – invizibile, dar vii – a colegilor de breaslă;
 • Oportunitatea de a împărtăşi, într-un mediu securizant, ce te împlineşte, te încântă, te motivează, te preocupă, te frustrează, te nelinişteşte.

 

Programele de formare şi dezvoltare profesională organizate de CIS IMPROVE sunt organizate pornind de la următoarele principii:

 • Abordarea tematicilor din perspectivă multidisciplinară şi multidimensională, vizând atât perfecţionarea competenţelor profesionale (pentru a creşte performanţa în muncă), dar şi îmbunătăţirea competenţelor transversale (abilităţile de comunicare, de lucru în echipă, abilităţile de raţionare şi gândire critică, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor), care asigură un nivel ridicat de flexibilitate, adaptabilitate şi responsivitate într-un mediu dinamic
 • Dezvoltarea personală şi empowerment-ul participanţilor, ca obiectiv implicit al formării profesionale
 • Valorizarea experienţelor profesionale individuale
 • Promovarea unei comunicări şi relaţionări caracterizate prin deschidere, colegialitate şi autenticitate
 • Cultivarea solidarităţii profesionale şi a networking-ului
 • Îmbunătăţirea branding-ului personal, creşterea stimei de sine profesionale şi dezvoltarea conceptului de carieră

Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliqunean sollicitudinlorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer gravida nibh.

1.1. Formare şi dezvoltare profesională pentru manageri

Serviciile sociale, organizate în cadrul entităţilor publice, nonprofit sau profit, prezintă particularităţi speciale, atât din perspectiva tipului de clienţi cărora se adresează (cel mai adesea, persoane aflate în situaţii de dificultate care necesită intervenţii de specialitate furnizat cu titlu gratuit), cât şi al specificului resursei umane implicate, aparte din punctul de vedere al motivaţiilor care stau la baza practicării profesiilor de suport, respectiv sentimentul datoriei sau al responsabilităţii de a-i ajuta pe cei în nevoie, de a contribui la bunăstarea celorlalţi şi la un bine comun al comunităţii sau societăţii.

 

Din această perspectivă, pentru a asigura performanţa individuală şi organizaţională, un management strategic trebuie să aibă în vedere, în egală măsură:

 • Dezvoltarea profesională a personalului, pentru a facilita actualizarea competenţelor profesionale;
 • Dezvoltarea personală a tuturor angajaţilor, pentru a asigura empowerment, pentru a îmbunătăţi abilităţile de coping, pentru a creşte rezistenţa la stres şi a preveni burnout-ul.

 

CIS IMPROVE se adresează managerilor/persoanelor cu atribuţii de coordonare şi conducere prin programe precum:

 • Competenţe transversale pentru eficienţă şi eficacitate în managementul dezvoltării organizaţionale
 • Îmbunătăţirea impactului serviciilor sociale la nivel de comunitate
 • Management şi marketing în serviciile sociale
 • Managementul echipei
 • Managementul serviciilor sociale, cu Certificat de absolvire ANC pentru specializarea „Director de program” (COR 112013)
 • Schimburi de experienţă cu entităţi de pe plan internaţional
 • Sustenabilitatea serviciilor publice în contextul Strategiei de dezvoltare a U.E. „Europa 2020”

1.2. Formare profesională continuă pentru specialiştii din domeniul serviciilor psiho-sociale

CIS IMPROVE organizează programe de formare profesională continuă avizate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi de Colegiul Psihologilor din România, care acoperă o vastă tematică, de la protecţia copilului, la asistarea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a vârstnicilor, de la acreditarea si licenţierea serviciilor sociale, la dezvoltarea competenţelor multidisciplinare necesare managementului serviciilor sociale.

 

Avize/autorizări:

 • Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (nr. aviz 009/30.10.2013)
 • Colegiul Psihologilor din România (nr. aviz RF-II-SB-159/04.10.2014)

 

Până în prezent, CIS IMPROVE a organizat următoarele programe de formare şi dezvoltare profesională pentru specialişti:

 • Abilităţi de consiliere a copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor
 • Abordarea comportamentului agresiv al beneficiarilor – starea de bine a beneficiarilor versus siguranţa personală a angajaţilor
 • Abordarea familiei ca beneficiar al serviciilor psiho-sociale. Dinamica relaţiilor din cuplu şi familie – realităţi nerostite
 • Abuzul asupra copilului – drama unei vieţi compromise
 • Acreditarea şi licenţierea în serviciile sociale – discuţii, clarificări şi exerciţiu practic
 • Adversităţi externe şi vulnerabilităţi emoţionale la copii şi adolescenţi – drumul către restabilirea echilibrului psiho-emoţional
 • Anxietatea în practica clinică – provocări conceptuale şi practice
 • Asistentul social în prim plan – abordarea sistemică a impactului caracteristicilor mediului de muncă asupra bunăstării fizice, psiho-emoţionale şi profesionale a asistenţilor sociali
 • Asistenţa socială – unde suntem şi încotro ne îndreptăm
 • Comportamentul agresiv – noi abordări în evaluare şi intervenţie
 • Comportamentul agresiv al beneficiarilor şi managementul stresului în serviciile de suport
 • Comunicarea veştilor proaste, pierdere şi doliu în serviciile psiho-sociale şi medicale
 • Copilul opozant sau agresiv – dincolo de etichete
 • Depresia – strigătul tăcerii
 • Dezvoltarea abilităţilor de implicare activă şi constructivă în echipele de proiect
 • Evaluare funcţională şi intervenţie la copiii cu deficienţă mintală
 • Evaluare şi intervenţie în asistarea socială a beneficiarilor serviciilor de sănătate mentală
 • Evaluare şi intervenţie în asistarea socială a copiilor
 • Evaluare şi intervenţie în asistarea socială a vârstnicilor
 • Gestionarea inteligentă a dinamicilor de grup. Grupul – de la formare la performare
 • Managementul de caz în sistemul de protecţie a copilului
 • Managementul stresului la locul de muncă şi în relaţia cu beneficiarii serviciilor
 • Minţi care se formează, minţi care maltratează – abordarea modernă a ataşamentului în practica clinică
 • Piaţa serviciilor sociale – oportunităţi, provocări, perspective
 • Prevenirea epuizării profesionale prin eficientizarea organizării timpului de muncă
 • Promovarea sănătăţii la nivel comunitar – perspective medico-sociale
 • Relaţia cu beneficiarul – cheia succesului sau cauza eşecului în relaţia de asistare psiho-socială
 • Riscuri sociale şi dimensiuni ale intervenţiei în situaţii de risc
 • Spirit şi acţiune antreprenorială în asistenţa socială
 • Violenţa asupra copilului
 • Vulnerabilitate şi rezilienţă – abordarea adolescentului în contextul serviciilor psiho-sociale

 

CIS IMPROVE se adresează atât specialiştilor, prin sesiunile deschise de formare (cu participare din diferite organizaţii şi instituţii locale şi naţionale), dar şi angajatorilor, prin sesiunile închise, focusate pe un grup de specialişti dintr-un anumit mediu de muncă.

1.3. Formare profesională pentru adulţi

Programe autorizate de Agenţia Naţională pentru Calificări:

 • Director de program – COR 112013 (autorizaţie nr. SB 001080/04.10.2016)
 • Inspector/Referent resurse umane – COR 333304 (autorizaţie nr. SB 001089/10.11.2016)
 • Pedagog social –COR 341202 (autorizaţie nr. SB 001088/10.11.2016)

Cauți un Formator de încredere ?