Home Servicii Organizare de evenimente cu caracter profesional

7. Organizare de evenimente cu caracter profesional

CIS IMPROVE are experienţă în organizarea de următoarelor tipuri de evenimente:

 • Cursuri, workshop-uri, conferinţ­e, seminarii, mese rotunde pe teme de specialitate/de interes general
 • Schimburi de experienţă pe plan internaţional
 • Turism profesional
 • Târguri şi expoziţii

Vă oferim suport pentru:

 • alegerea tematicii, a numelui şi a tipologiei evenimentului
 • elaborarea designului evenimentului
 • selectarea şi contractarea trainerilor/invitaţ­ilor
 • alegerea locaţ­iilor de desfăşurare şi negocierea ofertelor de închiriere sală de conferin­ţă, cazare, masă
 • elaborarea şi transmiterea invitaţ­iilor la o bază de date proprie de peste 10.000 de contacte
 • elaborarea materialelor de promovare şi a celor de uz intern specifice evenimentului
 • asigurarea logisticii necesare
 • organizare protocol
 • coordonarea si monitorizarea activităţ­ilor de organizare şi implementare
 • solu­ţionarea situaţ­iilor de criză
 • evaluare finală şi raportare
 • realizarea procedurilor de autorizare ANC/de avizare şi creditare la Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Na­ţional al Asisten­ţilor Sociali şi furnizarea de certificate de participare cu credite profesionale (pentru asistenţ­i sociali, psihologi clinicieni şi psihoterapeuţ­i)
 • servicii de informare şi promovare în cadrul proiectelor cu finanţ­are nerambursabilă
London-Office-Image
Looking For Exclusive Construction Service?
Curabitur vitae mauris id justo posuere consectetur vitae eu elit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.