Home SESIUNE DE INFORMARE Noiembrie 2020 CISIMPROVE

În data de 27 noiembrie 2020, la Căminul Cultural Brateiu, a avut loc o nouă Sesiune de informare cu privire la proiectul O viaţă demnă într-o comunitate activă social – POCU/303/5/2/130334, având ca beneficiar UAT Comuna Brateiu, împreună cu partenerii Asociaţia Centrul pentru Iniţiative Sociale IMPROVE şi Nexilia Project SRL.

Această Sesiune de informare a fost organizată, cu sprijinul Primăriei, de experţii implicaţi direct în activităţile proiectului, cu respectarea restricţiilor legale impuse în contextul pandemiei SARS-CoV2, în condiţii de distanţare socială, cu respectarea Măsurile de protecţie şi prevenire a îmbolnăvirii.

La sesiune au luat parte membri ai comunităţii locale interesaţi de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului „O viaţă demnă într-o comunitate activă social” – POCU/303/5/2/130334.

Întâlnirea a inclus două componente principale: 1) prezentarea, în amănunt, de experţii implicaţi, a activităţilor proiectului, pe categorii de vârstă, a grupului ţintă vizat şi a beneficiarilor eligibili, a rezultatelor aşteptate; 2) sesiune de întrebări şi răspunsuri, pentru clarificarea tuturor aspectelor necesare pentru o bună înţelegere a proiectului şi pentru o implicare activă şi eficientă în activităţile planificate.

Sesiunea de informare s-a încheiat cu exprimarea disponibilităţii, din partea experţilor implicaţi, de a furniza detalii suplimentare, ori de câte ori este cazul, persoanelor interesate, dar şi de a furniza sprijin susţinut în realizarea demersurilor de înscriere în grupul ţintă, necesare pentru a avea acces la activităţile proiectului.

Manager proiect VLĂDUŢ Oana-Magda
Telefon 0744668536