Expert învăţământ în proiecte Jean Monnet, lector asociat al Dep. de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană – Fac. de Istorie şi Filosofie, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; dr. în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (U.B.B. Cluj) şi în Geopolitică (Paris 8), domenii de interes şi cercetare: studiile de securitate, geopolitica minorităţilor, integrare europeană, economia socială şi incluziunea romilor, evaluarea programelor şi a proiectelor publice europene Experienţă: din 2009 –proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă; din 2011 – preşedintele Asociaţiei Centrul Judeţean pentru Educaţie, Dezvoltare şi Economie Socială Sălaj